Talenten & Studenten: TStud

Home > Talenten & Studenten: TStud

Het draait allemaal om kansen bieden aan jongeren om hun talent te ontwikkelen. Hen helpen een bedrijf op te zetten of andere dromen te realiseren. Het onderwijs, de marktsector en de overheid met elkaar verbinden is de uitdaging.

Voor het succesvol verbinden van bedrijfsleven en onderwijs zijn out of the box benaderingen een must. Ervaring met out of the box benaderingen zijn opgedaan bij de introductie van Standard Business Reporting (SBR) in het hoger onderwijs.

Zonder out of the box denken is er geen snelle verbinding en netwerkvorming tussen onderwijs en bedrijfsleven. Van ontplooiing van talenten van studenten en docenten is dan evenmin sprake.

 

hard-werken
education