Business Development

Home > Business Development

BUSINESS DEVELOPMENT

Nederland vlag

BUSINESS DEVELOPMENT

Suriname vlag

BUSINESS DEVELOPMENT

Ghana vlag

Over de jaren heen heeft HUMAIN zich toegelegd op en verbeterd in business development,  groei en waardecreatie voor bedrijven en organisaties. Verbeteringen vinden continu plaats en verkregen resultaten worden ingezet voor starters en ondernemers in business. Met onze praktijkervaring in de keten van business development worden bedrijven en sectoren optimaal ondersteunt.

Wij zien de opportunities in de economieën van de verschillende landen en bedrijven waar HUMAIN actief is en  voelen de kansen in de markt aan. Onze betrokkenheid en interesse in de economische ontwikkeling van die landen is vanzelfsprekend. Met individuele ondernemers, bedrijven en organisaties met innovatieve ideeën werken wij graag om nieuwe business te ontwikkelen. Voor het succesvol zijn en blijven wordt aandacht besteed aan het opbouwen en onderhouden van businessnetwerken. Deze contacten en netwerken worden op de juiste momenten gemobiliseerd en in stelling gebracht. Kennis, kunde , kapitaal en alles wat nodig is voor het ontwikkelen van business komt op deze manier bij elkaar.

Het bouwen aan netwerken gebeurt met passie, overtuiging, kennis van de businesscultuur en omgeving.  Deze werkwijze staat garant voor een optimale inzet van ter zake deskundige professionals en het netwerk dat zij meenemen. Zo ontstaan de beste mogelijkheden om inspanningen van een ieder tot een succes te maken.

Voor Humain biedt business development een opening en mogelijkheid voor eventuele investeringen waar wij brood in zien. Individuele ondernemers of bedrijven waarmee  wij ons kunnen verenigen en dezelfde kansen zien worden in een vroeg stadium betrokken bij onze ideeën en plannen over hoe de business verder te ontwikkelen. Op deze manier opereren past goed bij de visie van HUMAIN van waarde toevoegen vanaf het prille begin. Nationaal en internationaal leveren wij diensten en producten voor starters en ondernemers in business in diverse sectoren:

  • Productie
  • Zakelijke dienstverlening
  • Zorg
  • Woningcorporatie
  • Onderwijs
  • (semi)overheid
PlaatjeInvestment