Kennis als basis, ervaring als toegevoegde waarde

humainbv-fotoKennismaking

HUMAIN combineert business development, investment and supervisory in één formule en onder één dak. Over een lange periode is kennis en ervaring opgedaan op deze drie terreinen en zijn netwerken opgebouwd in binnen en buitenland. Naast de netwerken in Nederland, Suriname en Ghana is er kennis over de businesscultuur en mogelijkheden voor investeringen in deze landen. Van internationale databases wordt volop gebruik gemaakt voor een goed inzicht en overzicht.

In de dagelijkse praktijk werkt Humain van idee naar project en bedrijf. Startende ondernemingen  en bestaande bedrijven worden ondersteunt met consultancydiensten en producten. Het ultieme doel is waarde toevoegen aan de business, realiseren van professionele bedrijfsvoering én mensen dingen laten doen waar ze echt in geloven. Kennis van bedrijfsprocessen, mensen, organisaties en sectoren is hierbij de basis. Ervaring met financiële vraagstukken op macro en bedrijfsniveau, de werking van een economie, IT, managementvraagstukken en toezicht geven vertrouwen voor het werken op diverse niveaus bij klanten.

De schakel zijn tussen mens, techniek en de business is waar de passie ligt maar ook waar HUMAIN goed in is. De belangrijke rol van onderwijs in toekomstige business wordt onderkend en heeft de aandacht die het verdient. Daar bovenop is en blijft voor HUMAIN out of the box denken het leidend principe. Er zijn meerdere wegen om een business te doen slagen of een lang gekoesterde investering te realiseren.

Out of the box benaderingen | Resultaatgericht

Met kennis en creativiteit komen tot innovatieve ideeën die worden vertaald in een activiteit, project of programma.
Vervolgens maken we het bedrijf of de organisatie klaar voor het stap voor stap succesvol aan de slag gaan.