INVESTMENT

Home > Investment

INVESTMENT

Nederland vlag

INVESTMENT

Suriname vlag

INVESTMENT

Ghana vlag

Investeren kan op vele manieren en met verschillende producten. Het uitgangspunt is: “investment die past bij onze schaal van business doen en werkwijze”. Voor Humain is het aanbieden van het juiste investment product een logische stap in business development. Met goede marktobservaties, begrip van de business en omgeving, eigen analyses en tijdig schakelen kunnen mooie investeringen tot stand komen. Deze stappen worden geïmplementeerd bij business opportunities bij bestaande bedrijven en starters.

Investeringen hebben als doel het ontwikkelen van diensten/producten, nieuwe bedrijven opzetten en innovatie op gang brengen. Dit gebeurt met kennis, ervaring, mobiliseren van netwerken, eigen middelen en inbreng van derden. Op dit moment zijn investeringen beperkt tot micro-financiering producten en kleine equity participatie.

Investeringen vinden nationaal en internationaal plaats. In eerste instantie is de focus op sectoren in de business development keuze en opportunities van Humain. Op de tweede plaats wordt gelet op de potentie tot opschalen. In onze werkwijze hebben investeringen het karakter van een sprint of marathon. Dat wil zeggen snel handelen als het moet of de tijd nemen voor goede analyse vooraf.

humain-slogan-3