Produced en processed in Ghana

Ghana is hard opweg een prominente rol te spelen op het Afrikaanse continent. De meerdaagse conferentie  te Accra in het derde kwartaal van 2019 voor de implementatie van de African Continental Free Trade Area (AfCTFA) ligt vers in het geheugen. In diverse sectoren van de economie liggen kansen voor business development en investeringen. Het one District One Factory (1D1F) programma van de Ghanese overheid is een serieuze mogelijkheid voor meer binnenlandse productie, importvervanging en werkgelegenheid voor de bevolking van ruim 29 miljoen inwoners.  Het merendeel van de miljoenen populatie is relatief jong, steeds vaker hoog opgeleid en heeft het venster op de wereld gericht.

De Ghanese middenklasse is dus groeiende, verhuist naar stedelijke gebieden, heeft steeds meer te besteden en is op zoek is naar kwaliteitsproducten in de volle breedte. De economie en de maatschappij zullen hierop een antwoord moet vinden. Het lokale bedrijfsleven en de middenstand spelen in op deze behoefte met (de ontwikkeling van) hoge kwaliteit supermarkets en andere kwaliteitswinkels in de detail handel die -steeds meer- lokaal gefabriceerde producten (willen) gaan aanbieden. Naar bijvoorbeeld lokaal geproduceerde en verwerkte vleeskuikens is grote vraag.

eten-ghana

Importvervanging van (bevroren) kip en kipdelen met een importwaarde van us $200 miljoen per jaar is een speerpunt in de Ghanese economie van de toekomst. Er wordt gemikt op een binnenlandse economische groei van 10% in 2023. Lokale kippenboeren worden gestimuleerd de productie van vleeskuikens omhoog te brengen en niet alleen oog te hebben voor eierenproductie. De uitrol van Agricultural Mechanization Centres (AMSECs) over heel Ghana is een van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Minister Owusu Afriyie Akoto van Food and Agriculture opperde dit instrument op het Ghana Investment and Opportunities Summit 2020 in London.

Tijdens het bezoek aan de meerdaagse AfCFTA conferentie en in businessbezoeken daarna is mijn internationaal netwerk in de pluimvee-industrie verder uitgebouwd en zijn concrete stappen gezet  voor business development en investeringen in deze sector. Business development en investeringen zijn gebaseerd op het van seed-to-meat model dat Humain als standaard neerzet voor de duurzame ontwikkeling van de Ghanese vleeskuikenindustrie. De eerder genoemde AMSECs kunnen behulpzaam zijn bij het seed-to-meat model. De AMSECs zijn tevens een goede katalysator voor het Planting For Food and Jobs programma dat goed aansluit op het van seed-to-meat model.