Marronomics:  economic  development in West Klaaskreek

De stichting Landbouw Ontwikkeling Klaaskreek En Omgeving van (LOKEO) geeft een hernieuwde boost aan het realiseren van landbouw en industrie in het binnenland van Suriname. LOKEO zet West Klaaskreek in het district Brokopondo volop in beweging. Een gebied ter grootte van ongeveer  500 ha waarvan naar verwachting 100-150 ha in fasen wordt ontwikkeld. Met behulp van outgrowers worden in de nabije toekomst landbouwarealen beplant met o.a. gember, markoesa (passion fruit), noni, moringa, cacao. Naast landbouw is er ook ruimte voor de teelt van varkens en kippen.

De kans dat de inspanningen van LOKEO nu wel vruchten zullen afwerpen is reëel. Met de actieve betrokkenheid van de Ministeries LVV (Landbouw Veeteelt en Visserij) en zijn werkarm SURZWAM (Suriname Zwaar Materieel), ROS (Ruimtelijke Ordening en Sport) en GB (Grondbeheer en Bosbeleid) is nu geborgd dat commitment en (materiële) ondersteuning bij de ontwikkeling daadwerkelijk worden gegeven. De eerste concrete actie van SURZWAM is het ontsluiten van het bos voor een 5 km lange weg en het opengooien van een beperkt aantal arealen.

Een belangrijke stap die nu in ontwikkeling is, is het betrekken van multilaterale instellingen als IDB en andere financieringsinstituten- Islamic Development Bank (IsDB), IDB-invest bij de ontwikkeling van West Klaaskreek. Het betrekken van fondsen van grote corporates, zoals I Am Gold, die in het district Brokopondo actief zijn en de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) wordt serieus ter hand genomen. De rol van het traditioneel gezag is hierbij belangrijk.

Marronomics kan nu met een goede structuur, bevlogen outgrowers en de bewustwording van het belang van ondernemen in de agrarische sector een grote rol van betekenis spelen voor de ontwikkeling van het binnenland. Naast agrarisch ondernemen zijn er ook kansen voor bedrijven in de metaalindustrie en onderhoud van machines en ander zwaar materieel. Diversificatie van de economie middels marronomics is binnen handbereik.