Humain internationaal

Home > Over Humain > Humain internationaal
global

Bedrijven efficiënter, productiever en gereedmaken voor de lange termijn is een uitdaging waar wij graag de tanden in zetten. Verbindingen leggen met kennisnetwerken, bedrijven en financiers die “iets” willen en kunnen met Suriname en het Caraïbisch gebied is naast een business enabler een duidelijke strategie waarvoor Humain en klanten gaan.

Waar en indien nodig verbinden we het bedrijfsleven en de overheid om ontwikkeling die wordt nagestreefd sneller te doen plaatsvinden en bottlenecks uit de weg te ruimen.

Ontwikkelingen en projecten die als game changer kunnen worden aan gemerkt zijn:

  • Inkoopoptimalisatie van grondstoffen
  • Ontwikkeling haven- en steigerfaciliteit
  • BROKopondo Innovative Project (BROKIP).
  • Data-analyse en managementrapportage
  • Good Governance trajecten

Onze betrokkenheid met en bij Suriname is groeiende.  De economische kansen voor Suriname liggen in slimme innovaties over een breed aantal sectoren. De voedsel en diervoederindustrie is een sector waarin wij actief zijn om die tot smaakindustrie te helpen ontwikkelen. Het ontwikkelen van een internationaal kennisnetwerk en werkende financieringsstructuur is een pijler onder deze ontwikkeling.

Op het terrein van de volkshuisvesting trekken wij samen op met de Stichting Volkshuisvesting Suriname op een aantal terreinen:

  • Advisering
  • Organisatieontwikkeling
  • PP constructies: Publiek Private constructies