Disclaimer

Home > Disclaimer
about Humain

Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Tevens kan de informatie niet publiekstoegankelijk van aard zijn. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken (vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken) en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.
Humain bv staat ingeschreven bij de K.V.K. onder nr.34321070

The information contained in this message (including attachments) may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Also the information may not be open to the public. Should you receive this message unintentionally, please do not use (duplicate, make generally known, publish)the content herein and notify the sender immediately by return e-mail.
Humain bv is registered by the Chamber of commerce under nr.34321070